Rreth Nesh

Cfare Ofrojme

Lurimi sh.p.k

Operojmë në fushën e ndërtimit, prodhimit dhe tregtimit të drurit, projektimit dhe përdorimit të pyjeve, marketingut të artikujve të ndryshëm, me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industrialë në çdo fushë siç janë ndërtimi, arsimi, shëndetësia, ushtria, konsumi dhe shërbimet e ndryshme në fushën e trajtuar më sipër.

Fokusi

Punimet e tokës, sistematizimi, terrenet, ndërtimet private dhe publike, ndërtimi i ujësjellësit dhe kanalizimeve, rindërtimi i objekteve private dhe publike, veshja e fasadave, mirëmbajtja dhe zhvillimi i zbukurimeve në mjediset urbane, ndërtimi i kullimit, lotim dhe lotim bimëve, ndërtimin e rrugëve.etj

Fidanishte
50%
Punishte
15%
Park Kombetar
35%

Aktivitetet dhe Skuadra e Lurimi Shpk

Ekipi Yne

Inxhinier Pyjesh

-Kandidat Phd / Inxhinier.12 vite eksperience.Pozicioni : Team Leader
-Prof. Dr.20 vjet eksperience.Pozicioni : Forest specialist/ statistical expert
-MSc.18 vjet eksperience. Pozicioni : Biologist, Florist, Botanist
-MSc.10 vjet eksperience.Pozicioni : Forest specialist/ local expert
-MSc.8 vjet eksperience.Pozicioni : Forest specialist/ local expert
-MSc.10 vjet eksperience.Pozicioni : Forest specialist/ local expert
-MSc.8 vjet eksperience.Pozicioni : Forest specialist/ local expert
-MSc.12 vjet eksperience.Pozicioni : Forest specialist/ local expert

Ekipi i Inxhiniereve

Inxhinier Gjeodet
-Inxhinier. 12 vjet eksperience.
Pozicioni : GIS

Agronomist
-Prof.Dr. 33 vjet eksperience.
Pozicioni : Agronomist

Zoteknik
-Specialist. 39 vjet eksperience. Pozicioni :Zoteknik

Sociolog & IT

Prane nesh jane te angazhuar dhe profesionist si :

Sociolog
Prof. Asoc. Dr. 24 vjet eksperience.
Pozicioni : Sociolog / Komunikimi

IT
Inxhinier IT. 11 vjet eksperience. Pozicioni : IT expert

Abonohu

Shto e-mail per te qene gjithnje i updatuar,

Abonohu/Subscribe!