Aktivitete

 

 

 

 

 

 

Kompania private “Lurimi”sh.p.k. ka si objekt te veprimtarise se saj:

  • Studim&projektim ne fushen e pyjeve, kullotave,ujra.
  • Zbatim I projekteve ne pyje e kullota dhe ujra.
  • Studim&projektim ne fushen e mjedisit,kullotave,ujra.
  • Zbatim I projekteve ne pyje e mjedisit e kullotave dhe ujra.
  • Projektim e zbatim punimesh ne siperfaqe te gjelberta urbane
  • Ne fushen e shfrytezimit te qendrueshem te pyjeve.
  • Studime & zbatime te rrugeve auto pyjore.
Abonohu

Shto e-mail per te qene gjithnje i updatuar,

Abonohu/Subscribe!