Rreth Nesh-al

Rreth Nesh-al

PROFILI I KOMPANISE “LURIMI”SH.P.K.MAT

Kompania private “Lurimi”sh.p.k. Mat ka si objekt te veprimtarise se saj:

  • Studim e projektim ne fushen e pyjeve e kullotave dhe ujra.

  • Zbatim I projekteve ne pyje e kullota dhe ujra.

  • Studim e projektim ne fushen e mjedisit e kullotave dhe ujra.

  • Zbatim I projekteve ne pyje e mjedisit e kullotave dhe ujra.

  • Projektim e zbatim punimesh ne siperfaqe te gjelberta urbane

  • Ne fushen e shfrytezimit te qendrueshem te pyjeve.

  • Studime dhe zbatime te rrugeve auto pyjore mbritshmeria pyjore.

Kategori

Lurimi Shpk

IMG_3098
IMG_1698
IMG_1241
IMG_1565
IMG_0179
IMG_0169
IMG_0148
Abonohu

Shto e-mail per te qene gjithnje i updatuar,

Abonohu/Subscribe!